Poznaj nasz zespół

Dział sprzedaży samochodów nowych
Dział sprzedaży samochodów używanych
Dział sprzedaży samochodów flotowych

Nasi sprzedawcy

Dział samochodów nowych

Worker
Arrow Play

Daniel Kowara

Ekspert ds. Sprzedaży Audi R/RS

Worker
Arrow Play

Arkadiusz Chlaściak

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Hubert Łozowski

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Marcin Grabowski

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Monika Powroźnik

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Paweł Staniszewski

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Magdalena Osojca

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Worker
Arrow Play

Sandra Radecka

Specjalista ds. Sprzedaży Audi

Nasi sprzedawcy

Dział samochodów używanych

Worker
Arrow Play

Sebastian Bogucki

Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

Worker
Arrow Play

Patryk Chrzanowski

Specjalista ds. Zakupu Samochodów Używanych

Worker
Arrow Play

Mateusz Chodkowski

Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

Worker
Arrow Play

Łukasz Borysowicz

Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

Nasi sprzedawcy

Dział samochodów flotowych

Worker
Arrow Play

Marcin Kosterna

Specjalista ds. Sprzedaży Flotowej Audi

Worker
Arrow Play

Artur Kisiel

Doradca Flotowy Klienta Biznesowego

Worker
Arrow Play

Renata Tomaszewska

Doradca Flotowy Klienta Biznesowego

Worker
Arrow Play

Tomasz Jardzewski

Doradca Flotowy Klienta Biznesowego

Worker
Arrow Play

Konrad Cegiełka

Doradca Flotowy Klienta Biznesowego

Worker
Arrow Play

Krzysztof Topolski

Doradca Flotowy Klienta Biznesowego

Close button

Skontaktuj się z nami


  1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „IOD”.
  2. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych.
  3. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia jednej z powyższych zgód marketingowych przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach dowodowych (ochrona praw i obrona przed roszczeniem), przetwarzanie opiera się o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili zawarcia oraz realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego dnia (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) lub do chwili odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy. W zakresie wyrażonych zgód marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a dalej przez okres prawdopodobieństwa przedawnienia roszczeń w celach dowodowych.
  5. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej; podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi, podmioty realizujące dla Spółki określone czynności marketingowe, np. agencja reklamowa, organizator eventu, callcenter, spółki z grupy Volkswagen (Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Porsche Smart Mobility GmbH).
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyślij