ID4 image
Kup samochód elektryczny
z rodziny ID. i skorzystaj z dotacji do
27 000 zł!
Zachęcamy do skorzystania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”, działającego na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za zakup pojazdu zeroemisyjnego.
ID4 image

„Mój elektryk” - dofinansowanie dla osób fizycznych, przedsiębiorców,
samorządów i innych podmiotów instytucjonalnych:


Zachęcamy do skorzystania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”, działającego na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za zakup pojazdu zeroemisyjnego.

Dla kogo?
Z programu mogą skorzystać:
 • osoby indywidualne, których formą finansowania pojazdu elektrycznego był zakup lub kredyt
 • Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, spółdzielnie, rolnicy, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, których formą finansowania pojazdu elektrycznego był zakup, leasing lub najem*
*założenia programu w przygotowaniu
Warunki dofinansowana obejmują:
 • Nowe pojazdy zeroemisyjne, nabyte w okresie od 1.05.2020 r., zarejestrowane na terytorium RP i ubezpieczone.
Beneficjenci programu zobowiązują się, że nie pozbędą się samochodu przez okres 2 lat od uzyskania dotacji.
Maksymalna wysokość dotacji:
 • dla osób fizycznych: 18 750 zł i 27 000 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (kategoria pojazdu M1)
 • dla przedsiębiorców: 27 000 zł (kategoria pojazdu M1).
Jak złożyć wniosek?
Wypełnij e-formularz na stronie NFOŚiGW, dołącz kopię dowodu zakupu, rejestracji oraz ubezpieczenia pojazdu.
Podpisanie wniosku staje się wiążącą umową wypłaty dotacji.
Termin składania wniosków:
Wnioski o ubieganie się o finansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego można składać od 12 lipca 2021 do 30 września 2025.
Sprawdź jakie samochody kwalifikują się do dopłat dla osób fizycznych:

Zostaw swój kontakt

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów


Administratorem przekazanych nam danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP).


Wyrażam dodatkową zgodę na opcjonalne i dobrowolne otrzymywanie od Volkswagen Group Polska informacji handlowych i marketingowych poprzez:


 1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „IOD”.
 2. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia jednej z powyższych zgód marketingowych przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach dowodowych (ochrona praw i obrona przed roszczeniem), przetwarzanie opiera się o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili zawarcia oraz realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego dnia (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) lub do chwili odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy. W zakresie wyrażonych zgód marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a dalej przez okres prawdopodobieństwa przedawnienia roszczeń w celach dowodowych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej; podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi, podmioty realizujące dla Spółki określone czynności marketingowe, np. agencja reklamowa, organizator eventu, callcenter, spółki z grupy Volkswagen (Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Porsche Smart Mobility GmbH).
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyślij